Skogen – en mångsidig resurs

19 juli 2020 Mikael Barani

I Finland brukar man säga att finnarna är ett skogsfolk, men frågan är om inte det är samma läge här i Sverige. Vi lever i ett land som i mångt och mycket är täckt av träd och grönska. Länge så levde våra förfäder av allt det som skogen hade att ge – allt från vilt till virke. Utan skogen hade livet på våra breddgrader varit riktigt svårt.

Efter att länge ha varit förbisedd har skogen seglat upp som en resurs igen. Idag kan man få skogsbad utskrivet på recept och under den pågående pandemin är det många som hittar ut till skogarna för att finna ro och lugn. Det handlar helt enkelt om att både aktivera sig själv och att hitta en plats där vi kan läka.

En annan del av skogen är att se den som en ekonomisk resurs. Att äga skog och land kommer alltid att vara ett klokt val, speciellt om de kan försörja dig och din familj. Vill man vara säker på att köp av skog blir korrekt så är det vettigt att anlita ett proffs: http://www.skogspraktikern.se/122224871.
På så sätt kan man undvika att göra misstag eller – i värsta fall – bli lurad. Detta är såklart extra viktigt om man själv inte har någon tidigare erfarenhet utav området utan tar sina första steg som skogsägare.

På senare tid har det också blivit diskussioner kring allemansrätten. Denna unika rätt för privatpersoner att under kort tid bruka annans mark för till exempel att tälta. Vilken inställning vi har till allemansrätten beror såklart på om vi själva äger mark eller är en besökare. 
Dock kan det vara värt att återigen betänka vilken betydelse skogen har haft för oss människor. Så länge besökare sköter sig så är skogen en plats där vi åter kan knyta an till våra förfäder och hur de levde. Sådant är viktigt för ett skogsfolk som oss.

 

 

Fler nyheter