Skogen – en mångsidig resurs

juli 19, 2020
in skog

I Finland brukar man säga att finnarna är ett skogsfolk, men frågan är om inte det är samma läge här i Sverige. Vi lever i ett land som i mångt och mycket är täckt av träd och grönska. Länge så levde våra förfäder av allt det som skogen hade att ge – allt från vilt

Continue Reading