Vad är kromatografi?

17 november 2020 Lily Hansen

En direkt översättning av kromatografi från latinet ger betydelsen färgskrift. Men det är inte en slags skrivare eller konstart som det handlar om. En kromatograf, säljs exempelvis av https://se.vwr.com/cms/chromatography_solutions. Den återfinns inte på konstskolor, i ateljéer eller på stora kontor. Istället finner man dem på laboratorier.

Kromatografi är en teknik där man inom kemin separerar olika molekyler från varandra. Man använder sig av det genom en process där det handlar om en rörlig fas och en stationär fas. Och det som sker är att man först löser en blandning i den rörliga fasen för att sedan transportera den via den stationära fasen. Därmed sker en separation med hjälp av olika komponenter.

 

Olika färger för olika ämnen

Om man återvänder till ordet färgskrift ser man att det fortfarande är aktuellt. Kromatografi är ett sätt att kunna urskilja olika ämnen, eller pigment, som olika färger. Det gör att man kan upptäcka vilka delar som finns i den blandning som man väljer att analysera. Och på ett annat och enklare sätt än via bokstäver och siffror. 

 

 

Sättet upptäcktes av botanikern Michael Tsvet. Han provade att hälla växtextrakt på en kolonn av kalciumkarbonat. Effekten blev att kolonnen kunde separera olika pigment. Därmed kunde den presentera dem som olika färger. Man såg snabbt nyttan med kromatografin även inom andra områden. Och därmed var en mycket värdefull och användningsbar ny utrustning inom kemin etablerad.

 

Vad tekniken används till

Tekniken med kromatografi används inom kemin för att isolera större mängder av ett eller flera ämnen. Man gör en analytisk undersökning och sedan en preparativ förberedelse för att utföra åtgärden. Men ofta använder man sig av flera olika metoder för att nå sitt mål. Områden som man använder sig av metoden är bland annat inom läkemedelsindustrin, där man ofta vill separera ämnen. Metoder man använder sig av kan kallas för pappers-, tunnskiktskromatografi eller kolonnmetoder.

Fler nyheter