Utmärkt pumpservice i Skellefteå

02 maj 2022 Lily Hansen

editorial

I Skellefteå finns det 25 olika vattenverk som pumpar runt vatten till de 65 000 invånarna i kommunen. Idag förser dessa vattenverk kommunen med sitt totala behov av färskvatten, efter att tidigare ha behövt köpa in från Abborrverket och Slind.

Generellt sett ska vattentrycket ut till alla ändar av kommunen vara bra. Om trycket är lågt så behöver det inte nödvändigtvis handla om några pumpar som inte funkar som de ska, utan snarare att en särskild fastighet ligger högt i förhållande till vattenmagasinet eller att det finns en läcka i systemet.

Kommunens ansvar och fastighetsägarens ansvar

Vid lågt tryck ska kommunen meddelas för felsökning. Skulle de dock komma fram till att problemet ligger på fastighetens juridiska ansvar – vilket är 50 cm utanför tomtgränsen – kommer du tyvärr att få åtgärda problemet själv.

Skulle det vara så kan det ju vara att du behöver installera en pump i din fastighet. Ligger fastigheten högt kanske det inte räcker med självtryck från vattenmagasinet och då måste vattnet pumpas upp sista biten. Det finns dock experter på pumpservice i Skellefteå som kan hjälpa till hela vägen med ett sådant problem.

image

Installera rätt sorts pump för din fastighet

Att installera en pump för att få upp vattnet sista biten kan vara nödvändigt för en fastighetsägare – men bör inte göras utan en experts medverkan. Det kan verka billigare att göra det själv. Men om det blir felinstallerat – eller inte ens är rätt sorts pump – kan det gå väldigt fel. Dessutom ser en bra pumpservice till att hålla koll på pumpen.

Du kan skriva på avtal med en pumpservice i Skellefteå att komma till fastigheten – så regelbundet som det behövs – och titta till pumpen. Inte bara när något är fel. På så sätt kan du garantera dina hyresgäster problemfritt och bra tryck på vattnet i din fastighet. Kolla efter kompetens på: https://www.pump-pyrolysteknik.se/pumpservice-skelleftea/.

Fler nyheter