Socionomer - samhällets hjältar

Socionomer – samhällets hjältar

september 7, 2019

Socionomer är en yrkesgrupp som gör mycket bra för samhället oavsett inom vilket område de arbetar. En fördel med yrket är att det är så brett. Efter att ha arbetat sig till en kandidatexamen som socionom är karriärmöjligheterna många. Några få exempel på yrken är socialsekreterare, skolkurator, arbete inom kriminal eller missbruksvården, enhetschef inom vård och omsorg, konsult och socialt arbete. Utbildningen till socionom är 7 terminer, alltså 3,5 år och omfattar 210 högskolepoäng. Socialt arbete är huvudområdet. Under utbildningen får man lära sig hur sociala problem uppkommer, vad det kan få för konsekvenser och hur de kan motverkas. Utbildningen innehåller även en hel del juridik vilket tillämpas vid insatser för enskilda personer eller en hel familj.

 

Socionomutbildningens otroliga bredd

Många har utöver sitt genuina intresse för människor och kanske speciellt utsatta människor valt just denna utbildningen på grund av dess bredd. Förr i tiden var det vanligt att man gick till samma arbetsplats och hade samma arbetsuppgifter och arbetsgivare ett helt liv. Så är det absolut inte längre. Vissa har kanske tre olika karriärer under sin livstid eller omskolar sig när de når medelåldern. Som socionom kan man gå från att vara socialsekreterare i kommunen eller konsult till att söka en chefsposition som enhetschef eller dylikt. Men det finns andra typer av anställningar än de klassiska!

 

 

Att arbeta som konsult som socionom

Nu finns det företag som erbjuder socionomer anställningar där de senare blir uthyrda till olika arbetsplatser inom de områden de vill jobba inom. Detta är en perfekt anställning för den som vill ha nya utmaningar, bredda sitt CV och sin karriär. Som konsult erbjuds man en rad attraktiva och varierande uppdrag, personlig vägledning, pension och försäkringar. 

Så letar du efter en ny och spännande anställning med mingelträffar, föreläsningar och kompetensutveckling så är det bara några knapptryck bort. Våga ta steget!