Socionomer – samhällets hjältar

september 7, 2019

Socionomer är en yrkesgrupp som gör mycket bra för samhället oavsett inom vilket område de arbetar. En fördel med yrket är att det är så brett. Efter att ha arbetat sig till en kandidatexamen som socionom är karriärmöjligheterna många. Några få exempel på yrken är socialsekreterare, skolkurator, arbete inom kriminal eller missbruksvården, enhetschef inom vård

Continue Reading