Installation av gasspis: Stockholm har flera företag som kan hjälpa

23 maj 2023 Maja Bergman Lindberg

editorial

Att skaffa en gasspis till sitt hem kan vara en dröm för många mat- och dryckesentusiaster. Med en gasspis får man en jämnare värmefördelning och större kontroll över matlagningen. Men vad gäller egentligen vid installation av gasspis Stockholm?

Fördelar med gasspis

Som nämnt ovan ger en gasspis en jämnare värmefördelning och större kontroll över matlagningen. Gasspisar värmer snabbt upp och kyls snabbt ned, vilket kan spara både tid och energi. Eftersom gas är billigare än el kan man också spara pengar på sikt.

installation av gasspis stockholm

Krav vid installation

För att installera en gasspis i Stockholm behöver man först ansöka om tillstånd från Energimarknadsinspektionen (Ei). Detta sker genom att man skickar in en ansökan om gasleverans och en ansökan om installation av gasutrustning. När man ansöker om installation behöver man också bifoga en kopia på offert från en certifierad installatör. Detta innebär alltså att man behöver anlita en professionell installatör för att installera gasspisen. Detta är viktigt för att säkerställa säkerhet och kvalitet i installationen. Installatören måste också ha certifikat från Gasinstallationer i Sverige AB (GISAB), vilket visar på att denne uppfyller kraven för att installera gasutrustning på ett säkert och korrekt sätt.

Möjliga kostnader

Att installera en gasspis kan bli en dyr affär, beroende på vilka kostnader som tillkommer. Förutom själva spisen behöver man också betala för installation av gasledningen och ventilationsanordning. Det kan också tillkomma kostnader för ansökningsavgifter och certifierade installatörer. Det kan vara svårt att uppskatta exakt hur mycket en installation av en gasspis kommer att kosta, eftersom det varierar beroende på faktorer som storlek på spis, plats på installation, och stadsdel i Stockholm. Det är dock viktigt att räkna med dessa kostnader innan man bestämmer sig för att installera en gasspis.

Att installera en gasspis i Stockholm kräver tillstånd från Energimarknadsinspektionen och måste utföras av en certifierad installatör med certifikat från Gasinstallationer i Sverige AB. Kostnader för installationen kan variera beroende på faktorer som storlek på spis, plats på installationen, och stadsdel i Stockholm. Trots dessa kostnader kan en gasspis vara ett bra val för mat- och dryckesentusiaster som vill ha större kontroll över sin matlagning och spara både tid och pengar på sikt.

Fler nyheter