En leksak kan stärka relationen med ditt barn

augusti 16, 2021

Barn har en medfödd lust att utforska sin omvärld och med hjälp av leken så blir verkligheten lättare att förstå. Barnen kan leka både ensamma och tillsammans med andra barn eller vuxna. Visste du att du som vuxen kan stärka din relation med ditt barn om ni leker minst en kvart om dagen? Genom leken kan vi vuxna lära oss att förstå barnens tankar och känslor. Barnen lär sig att kompromissa och dela med sig vid gemensam lek med andra.

Du kan göra ett restaurangbesök lite lugnare och roligare för barnet med hjälp av till exempel en aktivitetsbok eller kritor och en spännande målarbok. Du hittar många olika leksaker på bland annat https://lekakademin.se/. Det finns många olika sorters pedagogiska leksaker och mycket att välja på som passar barn med speciella behov. 

 

Hur utvecklas barn av att leka?

Leken är viktig då barnen utvecklas socialt i samspel med andra, både när det gäller med andra barn och med vuxna. De utvecklas även känslomässigt då de lär sig att förstå sina egna och andras känslor. Genom lek bearbetar barnet tankar och känslor, både positiva erfarenheter och sådant som kan vara svårt. Motoriken övas upp genom att i leken springa, klättra och hoppa, och även koncentrationsförmågan tränas genom att leka.

Det krävs lite tid ibland för att leken ska komma igång ordentligt och därför måste du ge tid åt ditt barns lek. Barnen behöver få leka färdigt utan avbrott så ibland måste du kanske vänta en stund med maten eller annat som är inplanerat. Det är bra om du låter barnet själv komma på vad som ska göras och vilken leksak som ska användas. Ta vara på barnets idéer i leken och bolla gärna tankar och förslag med barnet och ta dig tid att lyssna. Det ska vara roligt och frivilligt att leka.