En leksak kan stärka relationen med ditt barn

augusti 16, 2021

Barn har en medfödd lust att utforska sin omvärld och med hjälp av leken så blir verkligheten lättare att förstå. Barnen kan leka både ensamma och tillsammans med andra barn eller vuxna. Visste du att du som vuxen kan stärka din relation med ditt barn om ni leker minst en kvart om dagen? Genom leken

Continue Reading