Säker trafik tack vare vägmarkeringar

mars 21, 2022

Det kan vara emotionellt svårt att försöka föreställa sig hur det skulle se ut på vägarna i Sverige om det inte skulle finnas några vägmarkeringar. Inga heldragna linjer som visar att det är förbjudet att köra om. Inga hjälpande streck i kanterna så att fotgängare vet var de säkert kan promenera längs vägarna. Inga stopplinjer

Continue Reading