Säker trafik tack vare vägmarkeringar

21 mars 2022 william eriksson

editorial

Det kan vara emotionellt svårt att försöka föreställa sig hur det skulle se ut på vägarna i Sverige om det inte skulle finnas några vägmarkeringar. Inga heldragna linjer som visar att det är förbjudet att köra om. Inga hjälpande streck i kanterna så att fotgängare vet var de säkert kan promenera längs vägarna. Inga stopplinjer eller andra markeringar som indikerar väjningsplikt. Olyckorna hade avlöst varandra. Det hade varit ett blodbad på vägarna utan dessa markeringar.

Nu förstår du säkert hur viktigt det är med vägmarkeringar. Det går inte att lita på att bilister och trafikanter av sig själva respekterar att hålla sig på sin sida. Och även om de har de bästa möjliga intentionerna så kan de fortfarande behöva hjälp. Som bilförare gäller det att tänka snabbt, och det underlättar när vägmarkeringarna gör mycket av tänkandet åt en. Du kanske tar dessa heldragna och streckade linjer för givet, men det ska du inte göra.

 

vägmarkeringar

Ett lagspel

Det är nämligen någon som aktivt jobbat med att måla dessa linjer som du har så stor hjälp av i trafiken. Någon som åkt med sina anpassade bilar med pensel och färg och fyllt i de vita linjerna där de börjat blekna, och målat nya när behovet har funnits. Att hålla våra gemensamma vägar säkra för alla som vistas på dem är med andra ord ett lagspel. Du som trafikant har ett stort ansvar, men ett stort ansvar faller alltså även på de som målar markeringar på vägarna.

Så, nästa gång du stannar vid en heldragen stopplinje eller promenerar längs med väggrenen på utsidan av de streckade linjerna. Stanna då upp och skänk en tanke åt de som slitit med sina penslar för att göra vägen säker. Så att trafiken kan flyta på utan att du behöver köra med överdriven riskminimering vart du än ska.

Fler nyheter