Kontrollera vattnets kvalitet

Som ägare av egen brunn är man själv ansvarig för att kontrollera vattnets kvalitet så att det är drickbart. Det finns ingen lag på hur ofta man bör kontrollera sitt vatten men rekommendationerna är att man bör göra en kontroll vart tredje år. Det går oftast inte att bara smaka eller lukta sig till om

Continue Reading