Kontrollera vattnets kvalitet

21 juni 2020 jonas olsson

Som ägare av egen brunn är man själv ansvarig för att kontrollera vattnets kvalitet så att det är drickbart. Det finns ingen lag på hur ofta man bör kontrollera sitt vatten men rekommendationerna är att man bör göra en kontroll vart tredje år. Det går oftast inte att bara smaka eller lukta sig till om vattnet är otjänligt eller behöver förbättras. Problemen kan finnas där även om man inte märker dem och har man barn ska man vara särskilt noga med att regelbundet ta prover på vattnet. Har det dessutom tidigare funnits fel på vattnet bör man kontrollera det lite oftare.

 

Vatten renas genom filter

När man tar prov på vattnet kollar man om det finns bakterier, mikroorganismer eller ämnen och gifter som gör att man inte bör dricka vattnet. Ämnen som man kan hitta är exempelvis arsenik, koppar, bly, mangan, nitrit och fluorid. Vänd er alltid till ett företag som är specialiserat på att analysera dricksvatten och som även kan hjälpa till om det skulle behöva renas med hjälp av ett vattenfilter. Filter är också förbrukningsmaterial och att vända sig till ett kunnigt företag som dessutom kan erbjuda service av vattenfilter underlättar. 

 

 

Reservdelar till vattenfilter

Har man ett vattenfilter som renar vattnet i brunnen bör detta kontrolleras en gång per år eller vartannat år för att säkerställa att det fortfarande fungerar tillfredsställande. Vid en service ser man inte bara till att filtret fungerar och renar vattnet som det ska. Man kollar även om det finns delar som kanske måste bytas ut och förhindrar på så vis att fel uppstår. En service av vattenfilter är alltså även förebyggande och sänker vanligtvis kostnaderna eftersom felen aldrig hinner uppstå. Det kan vara värt att känna till att det även finns reservdelar till äldre vattenfilter så det kan verkligen vara värt att utföra en service. Vatten är trots allt livsviktigt.

Fler nyheter