Brandgenomföringar för rör och sladdar

28 januari 2022 jonas olsson

Varje rum har brandklassning och det är viktigt att inte eld kan sprida sig mellan de olika lokalerna i ett hus. Det finns byggnormer och regler för vad som gäller. Man måste kunna dra sladdar och rör mellan de olika rummen i en lägenhet, och då måste man ha ett hål för det, en brandgenomföring.

Ändå är inte förbindelsen tät, utan eld kan snabbt ta sig igenom väggen om man inte gör en extra brandtätning med fogmassa. Dessa installationer bör man absolut inte göra själv, utan ett proffsföretag kommer och gör brandgenomföringar. Dels ska det ske på rätt sätt och dels vill man ha ryggen fri mot sitt försäkringsbolag.

Skadorna kostar pengar, så man vill gardera sig

Ett nedsotat rum är dyrt att renovera, och rökskador ger en lukt som är svår att bli av med. Därför gör man allt för att hindra att elden kan få fäste. Brandgenomföringar och brandtätningar kompletteras med brandvarnare och eldsläckare i varje lägenhet.

Ett brandförlopp kan gå fort, och därför är det också bra att ha brandhämmande material runt utsidan av rör i källaren eller vid ventiler. Varje hyresgäst måste ta ansvar för att släcka ljusen innan man går hemifrån och att kontinuerligt se över sin brandvarnare och byta batteri vid behov.

 

brandgenomföringar

Målet är att vinna tid

När en brand upptäcks ringer man brandkåren direkt. Varje minut innan brandkåren hinner dit är viktig, så att man hinner få ut de boende ur huset. Numera bygger man mycket brandsäkert, men om man bor i ett gammalt trähus gäller det att komma ut extra snabbt.

Nya garagelängor bör inte heller ha någon öppen planlösning, för bensin är lättantändligt, och det bör vara separata garage som är helt isolerade mot de andra. I bostadsområden med många lägenheter är det extra viktigt att ha brandgenomföringar och att tänka på brandsäkerheten på alla vis.

Fler nyheter