Relining – ett ekonomiskt och miljövänligt val

28 februari 2023 Mimmi Källström

Relining – ett ekonomiskt och miljövänligt val

Att lägga om dina befintliga avloppsrör är ett mycket mer ekonomiskt och miljövänligt val än att byta ut hela systemet. Denna process innebär att ett nytt rör sätts in i det gamla med hjälp av specialutrustning för att säkerställa en exakt passform. Relining bidrar också till att återställa den strukturella integriteten, vilket gör att ditt avloppssystem fungerar så effektivt som möjligt under många år framöver. Ta hjälp av Pipe Relining Syd redan idag för att låta dem se över dina rör.

Avloppsrenovering

En avloppsrenovering kan också göras med samma process som relining. Denna process innebär att man använder en hylsa för att omsluta det befintliga röret och skapa en ny och sömlös inre yta i det gamla röret. Renoveringen ökar både effektiviteten och flödeshastigheten, samtidigt som den förhindrar infiltration från yttre källor. Denna metod är inte bara kostnadseffektiv, utan den bevarar också ditt befintliga rörledningar, vilket innebär mindre avfall och ett mer miljövänligt alternativ. Kontakta Pipe Relining Syd idag för att diskutera alternativ för din avloppsrenovering.

Relining

CIPP-rör (Cured In Place Pipe)

Cured In Place Pipe (CIPP) är en annan form av relining som kan användas för att reparera befintliga rör. Denna process innebär att man sätter in en harts-saturerat rör i det befintliga röret och låter det härda på plats. Det härdade hartset bildar en ny inre beklädnad som är sömlös och motståndskraftig mot korrosion, trädrotsintrång och läckor. CIPP-återfyllning kan också bidra till att minska infiltrationen från yttre källor genom att skapa en ogenomtränglig tätning mellan det gamla röret och den nya. Kontakta Pipe Relining Syd för ett kostnadsfritt samråd för att diskutera CIPP-processen.

Miljövänligt alternativ

Rörinfodring är ett ekonomiskt och miljövänligt val för att åtgärda dina befintliga avloppsrör, dräneringsledningar eller andra VVS-system. Genom att använda relining- eller renoveringsteknik kan du bevara dina befintliga rörledningar och minska avfallet i miljön. Kontakta Pipe Relining Syd idag för att diskutera möjligheterna för ditt hem eller företag.

Fler nyheter