Gör en geoteknisk undersökning för att lättare hitta den bästa grundläggningslösningen

10 maj 2022 Cecilia Olsson

Att bygga hus är något som kan vara både ett spännande och utmanande projekt. Det är många olika delar som ska komma på plats för att husbygget ska bli så lyckat som möjligt. Därför är det också klokt att vara noggrann från början till slut och ta välavvägda beslut där helhetstänk genomsyrar projektet.

Innan bygget startar kan det därför vara klokt att göra en geoteknisk undersökning för att valet av husgrund ska bli den bästa möjliga utifrån vad som ska byggas samt hur marken som huset ska stå på ser ut, speciellt om den tidigare varit obebyggd.

En geoteknisk undersökning kan skapa trygghet i byggprojektet

Med en noggrann markundersökning kan man känna sig tryggare med att det tilltänkta bygget får en stabil grund. Vissa gånger kan det till och med krävas en geoteknisk undersökning för att bygglovet ska bli beviljat. Det är därför klokt att ta reda på vad som gäller där man själv planerar att bygga för att slippa tidsödande överraskningar efter vägen.

geoteknisk undersökning

Vid en geoteknisk undersökning samlas information om marken in för att experter inom området ska kunna räkna ut vilken grundläggningslösning som blir den bästa på tomten. Är till exempel marken väldigt mjuk så kan det krävas åtgärder för att stabilisera marken för att byggnaden ska kunna stå stabilt utan sättningsskador. En bra grund är helt enkelt avgörande för att byggprojektet ska resultera i ett stabilt hus som står tryggt på rätt grund. 

Noggranna geotekniska undersökningar som bidrar till stabilitet

Om man vill (eller måste) göra en geoteknisk undersökning så kan man vända sig till Geogrund. De utför fältarbete och analyser som ger de bästa förutsättningar för en stabil grund.

Utifrån undersökningarna, erfarenhet och kunskap så kan de ge rekommendationer som skapar de bästa förutsättningarna för att byggnationen ska få en bra grund. Geogrund kan även utföra radonmätningar samt grundvattenmätning och vattenanalys. Läs mer om vad Geogrund kan hjälpa till med på https://www.xn--geotekniskaunderskningar-1oc.se/.

Fler nyheter