Förbättra din ventilation i Södertälje

28 december 2020 jonas olsson

Om ditt företag är i en expansiv fas så kan du behöva förbättra din lokaler och det kan krävas att du installerar ett nytt ventilationssystem. Det kan också räcka med att du utför justeringar så att ventilationen förbättras, det beror helt på vad besiktningen säger. Är du i en expansiv fas och vill ha hjälp med din ventilation i Södertälje så har du flera bra aktörer att vända dig till. 

Exempelvis företaget https://www.xn--ventilationsdertlje-vwb78a.se/ finner du i Södertälje och de hjälper gärna med ditt ventilationssystem. Med rätt hjälp så kommer din lokal att vara i bra skick på nolltid och du kommer att ha en arbetsplats där dina anställda trivs.

Nu kanske du undrar varför det behövs förbättring av ventilationen? Jo det är på det viset att när företaget expanderar så kommer det att vara fler personer i dina lokaler och en större genomströmning av människor som kommer och går. Med mer personer som jobbar i lokalen så krävs det att luften cirkulerar tillräckligt bra och en annan aspekt av fler anställda är att det troligtvis används mer datorer. 

Låt oss säga att det är en kontorslokal och varje anställd har en dator och med fler anställda så blir det ännu mer datorer. Alla dessa datorer avger värme och det krävs därför ett mer förbättrat ventilationssystem.

Regelbundna kontroller

För att du som företagare ska veta vad du kanske behöver rätta till när det gäller ventilationen så krävs det att det utförs kontroller av lokalen. En undersökning av din lokal kallas för OVK-besiktning och den utförs regelbundet för att du alltid ska ha möjlighet att rätta till eventuella problem i ventilationen. OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och denna besiktning ska utföras olika ofta beroende på vad lokalen används till. Är du ägare till en kontorslokal så räcker det att OVK-besiktningen görs vart sjätte år. 

Fler nyheter