Bra advokater behövs

16 september 2019 patrick pettersson
Bra advokater behövs

Advokater behövs i en rättsstat. Alla, oavsett om de är skyldiga till ett brott eller inte, ska ha rätt till en försvarsadvokat som kan ta tillvara på hens intresse. Samhället är starkt reglerat av lagar och i stort sätt allt du gör styrs av en lag. En bra advokat i Göteborg fungerar lika bra som en bra advokat i Kalix. Ta en situation där du vill veta vad socialtjänsten i din kommun har om dig. Då genast har du kommit i kontakt med Tryckfrihetsförordningen, Förvaltningslagen, Kommunallagen, Offentlighets-och sekretesslag, Socialtjänstlagen, GDPR och flera till. Det är inte lätt för en vanlig person att kunna allt.

 

 

När du har oturen

 

Du kanske råkar ha oturen att du gjort något som du inte borde gjort. Då kommer du ställas inför det faktum att andra lagar kommer ställas mot dig. Om det är svårt att ens navigera mellan lagarna för att få ut en allmän handling så tänk vad svårt att värja dig. Därför är advokater din räddning. Advokater går en lång universitetsutbildning och dessutom för att få titulera sig advokat tillkommer andra aspekter. En advokat ska ha tjänstgjort och arbetat med kvalificerade juridiska uppgifter. Det räcker inte utan det krävs mer.

 

Vad krävs mer?

En advokat måste genomgå Advokatsamfundets utbildning vilket inkluderar en rad olika prov. Det är skriftligt prov och det är också ett muntligt. Det resulterar i en advokatexamen. Som person behöver också en advokat ha hög integritet. För att få Advokatsamfundets examen ska personen också ha goda referenser och gjort sig känd för sin redbarhet. Det är alltså inte bara att vara kunnig utan också bevisat att andra ser personen som kompetent. För en advokatexamen krävs också att personen har sin hemvist i Sverige eller inom EU och ESS, det går också bra med Schweiz. Så när du anlitar en advokat har du helt enkelt ett proffs vid din sida.

Fler nyheter