Beställ virussanering och hindra smittspridning

25 mars 2021 Cecilia Olsson

Virus är något som kan spridas väldigt lätt och orsaka många sjukdomsfall på kort tid, därför är det viktigt att minimera de riskerna så gott det går. På en arbetsplats kan det snabbt spridas bland personalen och resultera i sjukskrivningar som varken är bra för de anställda eller företaget i stort. Att minimera riskerna för spridning är därmed både lönsamt och viktigt, för tar sjukdomen sig runt på arbetsplatsen så dröjer det inte länge förrän den har tagit sig ut från fastighetens fyra väggar. 

Goda rutiner är en viktig grundsten

Det är inte bara för att skapa en trevligare arbetsmiljö som man bör se till att det städas i företagets lokaler med jämna mellanrum, det är nämligen otroligt viktigt för att bakterier inte ska kunna härja fritt. På till exempel ett kontor så finns det väldigt många knappar som många anställda trycker på under en dag.

Det kan vara allt från knappar på kaffemaskinen till strömbrytare och knappar på kopiatorn. Även handtag är något som många tar i under dagen, så det är viktigt att se till så att knappar handtag och övriga ytor blir rengjorda regelbundet. 

Virussanera så snart som möjligt

Trots att städningen sköts bra på en arbetsplats så är det dessvärre inte alltid det räcker, sjukdomar bryter trots allt ut med jämna mellanrum. Det är till exempel inte ovanligt att vinterkräksjukan som orsakas av Calicivirus bryter ut någon gång per år. Det är ett virus som sprids väldigt lätt och det kan därför vara bra att virussanera så snart man upptäckt ett fall av sjukdomen på arbetsplatsen. 

Få bort viruset snabbt och effektivt

Svensk Skadedjurssanering utför virussanering som dödar de allra flesta virusfamiljer. De kan hjälpa till att sanera företagets lokaler så att smittan inte sprids vidare. Beställ virussanering och skydda personalen, men även samhället i stort, mot otäcka sjukdomsutbrott.

Fler nyheter